Onze zorg

Het welzijn van uw geliefde staat voorop. Die drijfveer leidt tot de drie belangrijke pijlers van onze zorg.

Persoonlijke aandacht

Wanneer uw geliefde gaat verhuizen naar De Wierickehoeve, gaan we eerst met u als betrokken naaste om tafel. We bespreken wat zijn of haar gewoonten zijn, zodat we persoonlijke aandacht kunnen geven. De levensgeschiedenis vormt het uitgangspunt voor het leven op De Wierickehoeve en we beschrijven dat in het zorgdossier. Was uw vader boer of hield hij van tuineren? Dan kan hij heerlijk buiten aan de slag. Houdt uw echtgenote van puzzelen of de was opvouwen? Dan gaan we daar gewoon mee door!

Liefdevolle zorg

Iedere dag is een fijne dag op deze huiselijke woonboerderij. Wij geloven in God, die de mensen heeft gemaakt en liefheeft. Vanuit die liefde werken wij en geven we bewoners en de mensen om hen heen liefdevolle zorg en aandacht. In het dagelijks leven is het christelijk geloof zichtbaar in gebed en bijbellezen bij de maaltijden, het taalgebruik en de onderlinge betrokkenheid. Onze geestelijk verzorger biedt pastorale zorg. Uw geliefde is van betekenis en blijft dat, voor ons en voor anderen.

Hoge kwaliteit

Zorgen voor mensen is verantwoordelijk werk. Onze professionals zijn speciaal opgeleid op het gebied van dementie. Accolade Zorg, die de zorg levert in De Wierickehoeve, is ISO-gecertificeerd en legt verantwoording af in het kwaliteitsjaarverslag. Minimaal eens per twee jaar worden tevredenheid en ervaringen onderzocht. In de laatste meting gaven cliënten Accolade het eindcijfer 8,52. Communicatie met u als naaste is een belangrijk uitgangspunt voor kwalitatieve zorg op maat. We gaan regelmatig met u na of de zorg naar wens is of dat aanpassingen nodig zijn.