Kosten & vergoedingen

Wij richten onze zorg op de persoonlijke wensen van uw vader, moeder of partner. Ons doel is dat zij hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals ze dat gewend zijn.

Zorgkosten

Een cliënt is welkom op De Wierickehoeve wanneer hij of zij de indicatie Zorgzwaartepakket 5 of 7 heeft. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij een lagere indicatie zullen we samen overleggen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. De zorgkosten worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK; voor onze locatie geldt de lage eigen bijdrage. Het precieze bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur en servicekosten. U kunt de zit-slaapkamer geheel naar eigen wens inrichten: er mag geschilderd worden en u kunt het zelf inrichten en aankleden. Zowel de woonkosten als inrichtingskosten van de eigen kamer zijn voor eigen rekening. Deze kosten kunnen worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook de kosten voor kappersbezoek, pedicure, verzorgingsmiddelen en dergelijke betalen bewoners uit eigen middelen.

Persoonlijke kostenindicatie

Wilt u vrijblijvend een persoonlijke, duidelijke kostenindicatie per maand? Stuur een e-mail naar info@curawonen.nl.