Cura Wonen en Breincollectief

Cura Wonen wil een woon- en leefsfeer scheppen, waarin veiligheid, warmte en bescherming als vanzelfsprekend aanwezig zijn. De woonsituatie sluit zoveel mogelijk aan bij de (vertrouwde) gezinssituatie. Om dit te realiseren werkt Cura Wonen nauw samen met Anneke van der Plaats (auteur van het boek ‘De wondere wereld van dementie’ en ‘Het demente brein’) en haar collega’s van Breincollectief (www.breincollectief.nl).

“Born for love”

Het motto van Breincollectief is: de mens is “born for love”. Tot aan het einde van zijn of haar leven is geven en ondervinden van empathie het belangrijkste dat er is!

In de werkwijze van Breincollectief staan 2 uitgangspunten centraal:

• Het gedrag van mensen met een hersenaandoening positief te beïnvloeden door een gunstige herkenbare woonomgeving te creëeren en een op de wensen van bewoners afgestemd dagprogramma te bieden.

• Door empathie voor bewoners te bevorderen, vermindert eventuele angst en stress, waardoor de bewoner in staat is ook empathie terug te geven.

Anneke en haar collega’s van Breincollectief adviseren ons bij de inrichting en kleurstelling van de woning, waardoor voor onze bewoners een herkenbare woonomgeving wordt gecreëerd die is afgestemd op hun belevingswereld.

Ons vaste team zorgprofessionals en vrijwilligers wordt door Breincollectief opgeleid en gecoacht om onze missie ‘ Zegt ú ’t maar’ in de dagelijkse praktijk tot uitvoering te brengen.

Cura Wonen, persoonlijke dementiezorg in een vertrouwde omgeving