Cura Wonen staat voor persoonlijk, flexibel en transparant

Persoonlijk

Wij werken niet primair vanuit het zorgmodel, wij worden gedreven om het welzijn van uw vader, moeder of partner te optimaliseren. Dit vormt ons uitgangspunt en daar organiseren wij de zorg omheen. Voordat uw familielid bij ons komt wonen, gaan wij met u in gesprek over wat zijn of haar wensen en gewoonten zijn ten aanzien van de invulling van het dagelijks leven. Deze wensen en gewoonten worden vervolgens vastgelegd in het zorgdossier. Naast onze werkwijze, maakt de kleinschalige woonvorm het mogelijk om rekening te houden met de individuele wensen van onze bewoners.

Flexibel

Ons vaste team medewerkers stelt zich flexibel op om dagelijks te kunnen inspelen op de vraag van de bewoners. Onze intentie is dat alles bespreekbaar moet zijn. Wij werken vanuit een bewonersgerichte visie; echter niet in woorden, maar in daden. Wij streven naar een huiselijke en ongedwongen sfeer. Ook zijn bewoners en hun bezoek vrij om te helpen bij de dagelijkse bezigheden, zoals: helpen in de tuin, bij de was of in de keuken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Onze deur staat altijd open voor familie, vrienden en kennissen van onze bewoners.

Transparant

Cura Wonen wil een open en transparante organisatie zijn. Wij willen dit bereiken door u inzicht te bieden in onze visie, ons beleid en zorgplan. Ook hierin staat onze bewoner centraal. Regelmatig zullen wij u vragen of de afspraken die wij met u hebben gemaakt en die zijn vastgelegd in het zorgdossier, goed worden uitgevoerd en of er veranderingen nodig zijn. Wij vinden het belangrijk om deze terugkoppeling vanuit de betrokken familie/mantelzorgers te ontvangen. Wij vinden communicatie met de bewoners en u als hun belangenbehartigers een heel belangrijk uitgangspunt voor een goede dienstverlening op maat.

Cura Wonen, persoonlijke dementiezorg in een vertrouwde omgeving